March 10, 2022 | Valencia City Water District supports the First Quarter Nationwide Simultaneous Earthquake Drill 2022

Ano-ano ang anim na mga hakbang habang may isang malakas na lindol sa panahon ng COVID-19?

1. Mag duck, cover and hold habang may malakas na lindol

2. Pagkatapos ng lindol, lumabas ng gusali gamit ang pinakaligtas at pinakamabilis na daan habang sinusunod ang isang minuto o higit pa na pagitan sa paglikas ng gusali. Huwag kalimutan isuot ang face mask at dalhin ang inyong emergency bag.

3. Maglakad nang mabilis. Huwag tumakbo.

4. Maging mahinahon. Huwag magtulakan.

5. Pumunta sa pinakamalapit na bakanteng lugar, sundin ang physical distancing

6. Maghintay sa payo ng pamunuan ng gusali kung ligtas nang bumalik sa loob.

Dapat alamin ang importanteng impormasyon upang maging handa sa anumang sakuna.

#NSED2022

#BidaAngHanda

#ResiliencePH